Αντικείμενο & Στόχοι Έργου

Η διαφοροποίηση της παραγωγής εκτρεφόμενων ειδών ψαριών εξακολουθεί να αποτελεί πάγια ανάγκη βιωσιμότητας και περαιτέρω ανάπτυξης της βιομηχανίας των υδατοκαλλιεργειών στη Μεσόγειο. Ο εγχώριος τομέας έχει ανταποκριθεί θετικά αναπτύσσοντας κατάλληλες συνθήκες και την απαιτούμενη τεχνολογία δίνοντας προτεραιότητα σε είδη που χαρακτηρίζονται από ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλή εμπορική αποδοχή και μεγάλα τελικά μεγέθη που επιτρέπουν την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας και διείσδυση σε νέες αγορές. Το μαγιάτικο (Seriola dumerilli) είναι ένα είδος που καλύπτει απόλυτα τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιπλέον η παραγωγή του δεν χαρακτηρίζεται ανταγωνιστική με την αντίστοιχη των επικρατέστερων ειδών, της τσιπούρας και του λαβρακιού. Αν και έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος στα προβλήματα εκτροφής του από την έρευνα που έχει αφιερωθεί σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, και επιπλέον τα πρώτα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά σε παραγωγικό επίπεδο, σημαντικά πεδία της παραγωγής του, χρήζουν επιτακτικά βήματα βελτίωσης.

Τα συγκεκριμένα πεδία εστιάζονται κυρίως:
– στην επιτάχυνση της ανάπτυξής του του με παράλληλα καλύτερη αξιοποίηση της τροφής και μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση νέων καινοτόμων τροφών οι οποίες θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία semimoist (υγρασία 20-30% σε σύγκριση με <10% στις συμβατικές τροφές από εξώθηση). Η χρήση της τεχνολογίας αυτής υφίσταται στις περιπτώσεις όπου οι εγκαταστάσεις παραγωγής των τροφών γειτνιάζουν με τις παραγωγικές μονάδες καθώς οι συγκεκριμένες τροφές έχουν μειωμένες δυνατότητες αποθήκευσης/μεταφοράς λόγω της μεγάλης περιεκτικότητάς τους σε υγρασία. Η τεχνολογία τροφών χρησιμοποιείται στην παραγωγή του συγγενικού είδους μαγιάτικου (Seriola quinqueradiata),που εκτρέφεται με μεγάλη επιτυχία στην Ιαπωνία.
– στην αποτελεσματική και πρακτική αντιμετώπιση μονογενών εξωπαρασίτων (Zeuxapta seriolae) που προσβάλλουν τα βράγχια και δημιουργούν σοβαρές εποχιακές θνησιμότητες στο εκτρεφόμενο μαγιάτικο. Η συγκεκριμένη παρασίτωση μπορεί να αντιμετωπιστεί μερικώς με την εφαρμογή εμβαπτίσεων με τη χρήση διάφορων ουσιών στους κλωβούς, διαδικασίες οι οποίες όμως έχουν σοβαρές πρακτικές δυσκολίες και ανά περίπτωση, περιβαλλοντικές παρενέργειες. Ιδανικά, η αντιμετώπιση της ασθένειας μέσω χορήγησης φαρμακούχας τροφής θα πρόσδινε πολλαπλά οφέλη περιορίζοντας σημαντικά τα προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή εμβαπτίσεων. Προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη χρήση του ανθελμινθικού φαρμάκου praziquantel μέσω της τροφής για την αντιμετώπιση μονογενών παρασίτων σε διάφορα εκτρεφόμενα είδη ψαριών έδωσαν ελπιδοφόρα αποτελέσματα

Στόχοι του έργου

  • Η ανεύρεση καινοτόμων σιτηρεσίων με τη χρήση τεχνολογίας semimoist που θα επιταχύνουν την παραγωγή του μαγιάτικου, με αποτελεσματικότερη μετατρεψιμότητα της τροφής και μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.
  • Ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού θεραπευτικού προγράμματος με τη χρήση φαρμακούχας τροφής με praziquantel, για την αντιμετώπιση του μονογενούς παρασίτου Zeuxapta seriolae