Επικοινωνία

Συντονιστής:
Δρ. Ρήγος Γεώργιος
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιας
Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2018 – Σεπτέμβριος 2021
Προϋπολογισμός: 523.768€
46,7 χλμ. Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου​,
Ανάβυσσος, Τ.Κ. 19013