Φορείς Πρότασης

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας,
Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών
(ΙΘΑΒΒΥΚ) - Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)

Aνάβυσσος, 19013, 46,7 χλμ Αθηνών-Σουνίου, Αττική
Τηλ: 2291079494
Υπεύθυνος: Δρ. Ρήγος Γεώργιος
E-mail: grigos@hcmr.gr

To ΙΘΑΒΒΥΚ αποτελεί ένα από τα τρία ινστιτούτα του ΕΛΚΕΘΕ, που έχει ως έδρα του τις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη (Θαλασσόκοσμος), με επιπλέον εγκαταστάσεις στις περιοχές του Αγίου Κοσμά/Ανάβυσσο (Αττική) και της Σούδας (Κρήτη). To Ινστιτούτο προέκυψε από την ενοποίηση του πρώην Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ.) και του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών (Ι.Υ.) του ΕΛΚΕΘΕ (2012). Οι δραστηριότητές του απορρέουν από αυτές των δύο συστατικών των Ινστιτούτων, οι οποίες συνεχίζουν να ασκούνται εμπλουτισμένες με τις νέες δυνατότητες που παρέχουν η συνένωση δυνάμεων, οι συνέργειες, η συμπληρωματικότητα και η εναρμονισμένη δράση. Το ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για την εκρηκτική ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, ο οποίος αποτελεί έναν από τους δύο πρώτους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας. Έχει επίσης αποφασιστική συνεισφορά και εξακολουθεί να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την εισαγωγή και εφαρμογή μεθόδων γενετικής και γονιδιωματικής στη μελέτη φυσικών και εκτρεφόμενων αποθεμάτων. Συνεισφέρει ενεργά προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης βιοτεχνολογικών εφαρμογών για την αειφόρο εκμετάλλευση του τεράστιου πλούτου της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Το ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ συνεργάζεται με περισσότερα από 70 ερευνητικά κέντρα/ινστιτούτα και πανεπιστήμια σε περισσότερες από 25 χώρες, κυρίως στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Το Ινστιτούτο επίσης συνεργάζεται στενά με τα υπόλοιπα Ινστιτούτα του ΕΛΚΕΘΕ, καθώς επίσης με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα/ ινστιτούτα σε όλη την Ελλάδα. Έχει επίσης εκτεταμένη συνεργασία με διεθνείς και ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες.

Ιχθυοκαλλιέργειες
Αργοσαρωνικός Α.Ε.

Δεληγιάννη & Τελαμώνος, 18903 Σαλαμίνα
Τηλ.: 2104665600
Υπεύθυνος: Αναστάσιος Ραφτόπουλος
E-mail: info@argofish.gr

Η εταιρία δραστηριοποιείται από το 1987 στον τομέα της παραγωγής ελληνικών μεσογειακών ειδών θαλασσοκαλιέργειας, όπως τσιπούρα (Sparus aurata), λαβράκι (Disentrarchus labrax) και κρανιό (Argyrosumus regius) και το σύνολο της παραγωγής της εξάγεται σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Η έδρα της καθώς και το σύνολο των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων της βρίσκονται στην περιοχή Πυργιακόνι Αιαντείου της νήσου Σαλαμίνας. Η εταιρία έχει αναπτυχθεί σε μία σύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα με πιστοποίηση των υπηρεσιών της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα: GLOBAL GAP, FRIEND OF THE SEA, HACCP & ISO 9001. Πέρα όμως από την πιστοποίηση ακολουθούνται αυστηρά συστήματα ελέγχου σε κάθε στάδιο παραγωγής και ανάπτυξης, ενώ η εταιρία εφαρμόζει σύστημα ιχνηλασιμότητας το οποίο της παρέχει τη δυνατότητα να έχει πλήρες ιστορικό, θεωρώντας το κάθε ψάρι μοναδικό και με δική του ταυτότητα. Σημαντικό ρόλο στη ποιότητα διαδραματίζουν οι τροφές, οι οποίες επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια με βάση την ασφάλεια και τη υγιεινή του καταναλωτή, ενώ η εταιρεία σύντομα και σε αυτό το τομέα θα είναι αυτόνομη παράγοντας τις δικιές τις τροφές. Επί πλέον η εταιρία, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100 KW για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της, αντλώντας ενέργεια από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές. Η εταιρία τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει δώσει έμφαση στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και υποδομής για αναπαραγωγή και εκτροφή μαγιάτικου διαθέτοντας ομάδα από τριάντα γεννήτορες, οι οποίοι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν δώσει ικανοποιητικό αυγών και σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ έχει προχωρήσει στην παραγωγή νυμφών με ικανοποιητικά αποτελέσματα.